Năng lực con người và thiết bị

DANH SÁCH THIẾT BỊ CHO THUÊ

TT

Danh mục TB

Số lượng

Năm sx

Nước sx

Tình trạng

Ghi chú

Máy Lu rung Changlin

01

Changlin YZ14-5

10

2013

Trung Quốc

≥ 95%

Tự trọng 14 tấn  lực, rung 28 tấn

02

 Changlin YZ14-5

12

2014

Trung Quốc

≥ 95%

Tự trọng 14 tấn  lực, rung 28 tấn

03

Changlin YZ14-5

10

2015

Trung Quốc

Mới 100%

Tự trọng 14 tấn  lực, rung 28 tấn

Máy xúc lật Changlin

01

Máy xúc lật Changlin 933

06

2013

Trung Quốc

≥ 95%

Dung tích gầu 1.7 m3

02

Máy xúc lật Changlin 933

08

2014

Trung Quốc

≥ 95%

Dung tích gầu 1.7 m3

03

Máy xúc lật Changlin 933

10

2015

Trung Quốc

Mới 100%

Dung tích gầu 1.7 m3

04

Máy xúc lật Changlin 955

07

2013

Trung Quốc

≥ 95%

Dung tích gầu 3 m3

05

Máy xúc lật Changlin 955

09

2014

Trung Quốc

≥ 95%

Dung tích gầu 3 m3

06

Máy xúc lật Changlin 955

12

2013

Trung Quốc

Mới 100%

Dung tích gầu 3 m3

Cần cẩu bánh xích

01

Hitachi KH150-2

01

1988

Nhật Bản

≥ 80%

Sức nâng 40 tấn

02

Hitachi KH150-3

01

1991

Nhật Bản

≥ 85%

Sức nâng 40 tấn

03

Kobelco 7045

02

1989

Nhật Bản

≥ 90%

Sức nâng 45 tấn

04

Kobelco BM500

01

1998

Nhật Bản

≥ 90%

Sứ nâng 50 tấn

05

Sumitomo LS118RH5

02

1990

Nhật Bản

≥ 90%

Sức nâng 50 tấn

06

IHI CCH500

02

 

Nhật Bản

≥ 80%

Sức nâng 50 tấn

07

Zoomlion ZCCH550

01

 

Trung Quốc

≥ 95%

Sức nâng 55 tấn

08

XCMG QUY75

02

2014

Trung Quốc

≥ 95%

Sức nâng 75 tấn

09

Hitachi KH300-3

02

1991

Nhật Bản

≥ 90%

Sức nâng 80 tấn

10

Kobelco 7080

01

 

Nhật Bản

≥ 90%

Sức nâng 80 tấn

11

Hitachi KH150-3

01

1991

Nhật Bản

≥ 85%

Sức nâng 150 tấn

Cần cẩu bánh lốp

01

Zoomlion QY25V

05

2011

Trung Quốc

≥ 90%

Sức nâng 25 tấn

02

Sany STC500

04

2014

Trung Quốc

≥ 95%

Sức nâng 50 tấn

03

Zoomlion QY55D

05

2015

Trung Quốc

≥ 95%

Sức nâng 55 tấn

04

Zoomlion QY70H

01

2009

Trung Quốc

≥ 90%

Sức nâng 70 tấn

05

Sany STC750

02

2014

Trung Quốc

≥ 95%

Sức nâng 75 tấn